Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin!   
 
Anaokulumuz 2-6 Yaş arası çocuklar için Hizmet vermektedir.


Değiştirilebilir içerik alanı

Değiştirilebilir içerik alanı

Değiştirilebilir içerik alanı

Branş Derslerimiz

Okulumuzda haftanın her günü İngilizce Dersi verilmektedir.İngilizce programımızda; haftalık hedef kelimeler ve ifade biçimleri çocuklara ingilizce kitaplar, çalışma sayfaları, flash cardlar ve grup oyunlarıyla öğretilmektedir.İngilizce dersimizde amaç; çocuklara yabancı dili sevdirip, bu konuda aşinalık kazandırabilmektir.

Bale – Modern Dans

Okulumuzda bale ve dans derslerimiz haftada bir gün , bir saat bale öğretmenimiz tarafından verilmektedir.Bale eğitimi dışında, modern dans derslerimizde çeşitli ülkelerin geleneksel dansları öğretilmektedir.Bu çalışmalarımızla çocuklarımıza aktif olarak ritim duygusu ile hareket etmeyi ve duygularını beden dili ile ifade edebilmeyi öğretiyoruz. Yıl sonu gösterimizde çocuklarımız çalışmalarını sergileyerek, toplum karşısında aktivite yapabilme yeteneklerini göstermekte ve sosyalleşmenin en güzel örneklerini vermektedirler.

Halk Oyunları

Okulumuzda halk oyunları dersi haftada bir gün , bir saat halk oyunları öğretmenimiz tarafından verilmektedir.Halk oyunları dersimizde, ülkemizdeki çeşitli yörelerin geleneksel halk oyunları çocuklarımıza öğretilmektedir.Bu derslerle çocuklarımızın fiziksel gelişimlerine katkıda bulunurken, aynı zamanda onlara çeşitli yörelerin kültürlerini tanıtmaktayız.

Yaratıcı Drama

Drama, oyun ve canlandırmaya dayalı olarak günlük yaşamdaki herhangi bir sözcüğün, kavramın, sesin, bir konunun, bir tablonun, bir heykelin ya da bir masalın, öykünün, şiirin ya da çocukların kendi uydurdukları öykülerin, durumların canlandırılması, oynanması olarak ifade  edilebilir. Okulumuzda uygulanan yaratıcı drama eğitimi ile çocukların

- dünyayı daha iyi tanımaları

- sosyalleşmeleri

- kendilerini ifade etmeleri

- demokrasi ve eşitlik duygusunu geliştirmeleri

- yaratıcı düşünme ve yaratıcı ifade geliştirmeleri

- çatışmalarla olumlu biçimde baş etmeleri

- kurgu ve gerçeklik arasındaki metaforik dili kurmaları ve geliştirmeleri sağlanır.

Drama çocukları neşelendirir, umut ve iyimserlik duygularını artırır.

El Sanatları

Okulumuzdaki el sanatları eğitimi ile çocuklarımızın el kaslarının geliştirilmesi, el-göz koordinasyonu ve dikkat yoğunlaştırma becerilerinin arttırılması ve çocuklara kendini ifade edebilme kendi dünyalarındaki formları açığa çıkarmaları amaçlanmaktadır. Haftada 1 saat uygulanan dersimizde, çocukların hayal dünyasındaki nesneleri kompozite ederek çeşitli hayvan, meyve ve obje çalışmaları yapılmaktadır.

 

Mental Aritmetik

4-11 yaş grubu çocukların zekâ gelişimini arttırmak için tasarlanan mental aritmetik programdır. Programdaki amaç çocukların hesap makinesi, kâğıt-kalem olmadan zihinden doğru ve hızlı şekilde aritmetik işlem yapmalarını sağlamaktır. Programa rakamları tanımayan(4-6 yaş grubu) çocuklara rakamların öğretilmesiyle başlanır. Abaküsün öğretilmesiyle devam eder. Abaküs kullanılarak egzersizler yaptırılır. İlerleyen süreçte abaküs çocukların hafızasına yerleştirilir. Çocuklar bu süreçten sonra zihinden doğru ve hızlı şekilde aritmetik işlem yaparlar.

Cimnastik

Özgüven, disiplin, zeka, kuvvet, esneklik ve estetik kazandıran diğer sporların temelini oluşturan bir branştır. Cimnastik hem kız hem de erkek çocuklara hitap eden fiziki ve ruhsal gelişimi sağlayan özellikle başlama yaşı 3 – 10 yaş arası olan çocuklara yönelik olimpik bir branştır. Cimnastik çocuklar üzerinde fiziki gelişimi sağlarken aynı zamanda da estetik bir görüntüye sahip olmalarını, boylarına göre kilo ve vücut kas kitlesini dengeler.

Cimnastik eğitimi alan çocuklarda görülen özellikler

• Daha sosyal ve dışa dönük bireyler

• Hiper aktif çocuklarda daha sakin davranış durumu

• Duruş bozukluklarını düzenler

• Denge sorunu yaşayan çocuklarda olumlu etkisi vardır

• İletişim kuramayan çocuklarda önemli ilerleme görülmüştür

• Yaşıtları arasında daha aktif ve girişkendir

• Yaşıtlarına oranla her alanda daha başarılıdırlar

 

• Yaşıtlarına göre daha sorumluluk sahibidirler